ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ  ΜΕ  ΒΡΑΧΙΟΝΑ  &  ΚΑΔΟ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Στις περισσότερες χώρες της βόρειας Ευρώπης εδώ και αρκετά  χρόνια η κοπή των χόρτων από τα πρανή των δρόμων γίνεται με μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα και με κάδο συλλογής, σε κάποιες μάλιστα χώρες απαγορεύεται να κοπούν τα χόρτα αν δεν υπάρχει το αναρροφητικό σύστημα συλλογής και το trailer αποθήκευσης.

Ο λόγος είναι απλός, όταν περάσει ο καταστροφέας του μηχανήματος και κόψει τα χόρτα ταυτόχρονα καταστρέφει και τα απορρίμματα που ως συνήθως υπάρχουν  στις άκρες των δρόμων με αποτέλεσμα τα πρανή αντί να φαίνονται  όμορφα και περιποιημένα να δείχνουν μια εικόνα μικρής χωματερής.

Όταν όμως το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με το σύστημα συλλογής και αποθήκευσης όπως περνάει ο καταστροφέας και κόβει τα χόρτα μια ισχυρή αναρροφητική τουρμπίνα τα συλλέγει και μαζί συλλέγει  και τα υπάρχοντα απορρίμματα, το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας  είναι οι δρόμοι και τα πρανή να δείχνουν όμορφα κουρεμένα και καθαρά.

Μόλις γεμίσει ο κάδος ο χειριστής πηγαίνει σε έναν προεπιλεγμένο χώρο και τα αδειάζει, το άδειασμα του κάδου γίνεται εντός ολίγων λεπτών με την βοήθεια του κυλιόμενου πατώματος με το οποίο είναι εξοπλισμένο το trailer.

Εκτιμούμε πώς και στην χώρα μας παρά τις όποιες δυσκολίες σιγά – σιγά οι αρμόδιοι θα υιοθετήσουν αυτήν την μέθοδο γιατί η ήδη όμορφη χώρα μας αξίζει να είναι και πρέπει να δείχνει περιποιημένη και καθαρή.

Σημείωση : To μηχάνημα μπορεί να εργασθεί στους δρόμους και μόνο ως συλλέκτης απορριμμάτων δίχως τον καταστροφέα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δείτε videos :

a) https://www.youtube.com/watch?v=MTtij_F3hac

b) https://www.youtube.com/watch?v=Enveq9coCzE

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

You cannot copy content of this page