ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

RADIO  CONTROL  TECHNOLOGY

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας είναι τα μηχανήματα ασύρματου χειρισμού, με αυτά μπορούμε να προσφέρουμε ένα πλήθος από εργασίες όπως :

  • Κοπή χόρτων από πολύ επικλινή εδάφη.
  • Καθαρισμός δασικών μονοπατιών & αντιπυρικών ζωνών.
  • Αποχιονισμός.
  • Καθαρισμός τούνελ, γεφυρών & ρεμάτων.
  • Μεταφορά φορτίων σε επικίνδυνο περιβάλλον.
  • Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.

Τα μηχανήματα αυτά απευθύνονται στον στρατό στα σώματα ασφαλείας καθώς επίσης  σε δημόσιες υπηρεσίες αλλά και εργολάβους παροχής υπηρεσιών, μπορούν να εργασθούν και δώσουν λύσεις εκεί που το έδαφος ή το περιβάλλον είναι άσχημο ή και επικίνδυνο για τους εργαζόμενους.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

You cannot copy content of this page